Languages

2015

насловна на инфографикот
Инфографик за проектни активности
насловна на инфографикот
Инфографик за Центарот за асистивна технологија

2013

Заедно во дигиталниот свет
Тука може да ја преземете брошурата „Заедно во дигиталниот свет“

2012

„Компјутерот мојот прозорец кон светот“
Тука може да ја преземете збирката ученички ликовни и литературни творби.

2007

Брошура за кумство 2007
Tука може да ја преземете брошурата за кумство.
Брошура 2007
Тука може да ја преземете брошурата од 2007 година.

2006

Брошура 2006
Тука може да ја преземете брошурата од 2006 година.

2005

Брошура 2005
Тука може да ја преземете брошурата од 2005 година.