Languages

Сегашни членови

слика на надица мурџева
Надица Мурџева

Надица е дипломиран економист и работи во фармацевската компанија Плива Македонија.

Членка е на собранието од декември 2015 година.

слика на Арменд Рашити
Арменд Рашити

Арменд е студент на правниот факултет во Скопје. Вработен е во здружението Моја кариера. Член на собранието од 2008 година.

слика на Илчо Колеќески
Илчо Колеќески

Илчо има завршено средно училиште во св. Наум Охридски Скопје. Член на собранието од 2008 година.

слика на назиктере сулејмани
Назиктере Сулемани

Назиктере е дипломиран наставник по физика на позиција државен советник во Министерството за образование и наука во Скопје.

Членка на собранието од денември 2015 година

слика на Ивица Симјановски
Ивица Симјановски

Ивица е правник, вработен во Републичкото јавно обвинителсво.

Член на собранието од 2012година.

М-р Никица Кусиникова

Никица извршна директорка на здружението Конект. Повеќе од петнаесет години работи на раководни позиции и како консултант во меѓународни и домашни развојни програми во доменот на унапредување на филантропијата, општествената одговорност на претпријатијата и развој на граѓанското општество.

Членка на собранието на Отоврете ги прозорците од декември 2015.

слика на Оливера Рашиќ Цаневска
Доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска

Оливера работи на Институтот за дефектологија и предава Методика на работа со ученици со моторни нарушувања и Окупациона и креативна терапија.

Членка на собранието на Отоврете ги прозорците од декември 2015.

слика на душко миновски
Душко Миновски

Душко е дипломиран социјален работник на позиција државен советник во Министерството за трид и социјална политика.  Претседател на Комисијата за заштита од дискриминација до јануари 2016 година.

Член на собранието од декември 2015 година.

слика на горан петрушев
Горан Петрушев

Горан е дипломиран дефектолог, со надградено образование во областа на логопедијата. Вработен е во Заводот за рехабилитација на слух говор и глас –Скопје и претседател на Сојузот на дефектолози на Македонија.

Член на собранието од денември 2015 година.

Влора Адеми

Влора е програмски менаџер во Мајкрософт Македонија. 

Член на Собранието од декември 2015.

Pages