Languages

Error message

Пријавени видеа

Име и презиме на ученикот:
Лилјaнa Ристoвa
Училиште:
Васил Главинов, Велес
Одделение:
VI-5
Наставен јазик:
Мaкедoнски
Наставник - ментор:
Сузaнa Петрoвa - Инфoрмaтикa
Име и презиме на ученикот:
Гала Арсовска
Училиште:
Магдалена Антова, с. Карпош
Одделение:
Наставен јазик:
Мaкедoнски
Наставник - ментор:
Богатиновска Ирена
Име и презиме на ученикот:
Христијан Стојчевски
Училиште:
Магдалена Антова, с. Карпош
Одделение:
Наставен јазик:
Мaкедoнски
Наставник - ментор:
Богатиновска Ирена
Име и презиме на ученикот:
Филип Ристески
Училиште:
Владо Кантарџиев, Гевгелија
Одделение:
IX 2
Наставен јазик:
Мaкедoнски
Наставник - ментор:
Борка Јанчева , Мими Батанџиева Зајковска
Име и презиме на ученикот:
Никола Димовски, Христина Тодороска и Адријан Јовески
Училиште:
Климент Охриски, Прилеп
Одделение:
VI
Наставен јазик:
Мaкедoнски
Наставник - ментор:
Гордана Јованоска
Име и презиме на ученикот:
Виктор Тимов
Училиште:
Владо Кантарџиев, Гевгелија
Одделение:
V
Наставен јазик:
Мaкедoнски
Наставник - ментор:
Татјана Илин, Мими Батанџиева Зајковска
Име и презиме на ученикот:
Ана Марија Димитријоска ,Весна Иваноска,Теодора Петреска
Училиште:
Гоце Делчев, Прилеп
Одделение:
VI
Наставен јазик:
Мaкедoнски
Наставник - ментор:
Ирена Наумоска
Име и презиме на ученикот:
Андреј Мартиноски,Ивана Паноска, Исидора Лажоска
Училиште:
Гоце Делчев, Прилеп
Одделение:
VI
Наставен јазик:
Мaкедoнски
Наставник - ментор:
Ирена Наумоска
Име и презиме на ученикот:
Билјана Стојкоска, Весна Иваноска,Ивана Паноска и Ана Марија Димитријоска
Училиште:
Гоце Делчев, Прилеп
Одделение:
VI
Наставен јазик:
Мaкедoнски
Наставник - ментор:
Ирена Наумоска
Име и презиме на ученикот:
Филип Трајков, Стефан Матески, Ивана Јошеска, Мартина Пупалеска, Јована Јованоска, Стефан Столески, Никола Лозановски
Училиште:
Гоце Делчев, Прилеп
Одделение:
VII б
Наставен јазик:
Мaкедoнски
Наставник - ментор:
Величе Лесноска

Pages