Languages

Викторија на камп во Австрија
Август 2015 - Во последните пет години, низ образовниот систем во Македонија циркулира една суштинска поука: За лицата без попреченост, технологијата...
корисник на адаптиран работен простор
Отворете ги прозорците започнува иницијатива за вклучување на лицата со попреченост на отворениот пазар на трудот.
Во јуни, во рамките на Проектот на УСАИД за е-пристапно образование, „Отворете ги прозорците“ одржа обука за употреба на асистивна технологија во две средни училишта: СОУ „Орде Чопела“ во Прилеп и СУГС „Браќа Миладиновци“ во...
На 11 јуни, „Отворете ги прозорците“, во партнерство со Центарот за ориентација на заедницата – ЦОД од Србија, го промовира проектот „Слушнете го нашиот глас“, финансиран од Европската Унија. Проектот има цел да создаде одржлив...
Во јуни, дефектолозите Марија Велиновска и Александра Спасовска учествуваа на конференцијата „Дефектолошка работа со деца на рана возраст – превенција, (ре)хабилитација и социјална интеграција“ во Нови Сад, Србија.
Во април, Олга Самарџиќ Јанкова и Маргарита Гулевска одржаа предавање за асистивна технологија и за работата на „Отворете ги прозорците“ на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).
Здружението на граѓани „Отворете ги прозорците“ се вклучи во големата европска кампања „Get Online Week“, организирана од Телецентар – Европа и поддржана од Европската комисија и бројни граѓански организации, компании и медиуми.

Pages

Smiley face