Languages

Технологијата отвора пат за учениците со посебни потреби во Македонија

Август 2015 - Во последните пет години, низ образовниот систем во Македонија циркулира една суштинска поука: За лицата без попреченост, технологијата прави работите да бидат полесни. За лицата со попреченост, технологијата е она што ги прави работите можни.

Викторија на камп во Австрија* сликата е преземена од Brot für die Welt Österreich

Викторија Пенова е роденa со Fibrodyspasia Ossificans Progressiva, ретка здравствената состојба што значително го ограничува движењето. Кога стаса на возраст да се запише во локалното основно училиште, таму не постоеја просторни услови за ученици со телесна попреченост, па нејзините родители биле на мисла дали нивната ќерка ќе биде во можност да оди на училиште. Постоела реална можност нивното бистро и вешто дете  да не може да се стекне со образование. ...

Преземено од официјалната веб страница на УСАИД. Целиот текст, на англиски јазик, може да го прочитате овде.