Languages

Error message

КОНКУРС ЗА НАСТАВНИЦИ

„Отворете ги прозорците“ распишува конкурс за наставници за инклузивни компјутерски практики во работата со ученици со посебни образовни потреби. Конкурсот се организира во рамките на Проектот на УСАИД за е-пристапно образование и е наменет за 33 партнерски училишта на проектот.

Доколку при спроведување на наставни теми користите информациско комуникациски технологии, интернет и/или асистивна технологија и на тој начин поттикнувате активно учество на учениците со посебни образовани потреби пријавете се на Конкурсот. Претходно прочитајте ги правилата за учество на Конкурсот.


Пополнете го форматот за претставување на инклузивни компјутерски практики.