Languages

2010

Информатор - мај, 2010
Тука може да го преземете осмиот број на организацискиот информатор „Поглед одвнатре“.

2009

Информатор - декември, 2009
Тука може да го преземете седмиот број на организацискиот информатор „Поглед одвнатре“.
Информатор - септември, 2009
Тука може да го преземете шестиот број на организацискиот информатор „Поглед одвнатре“.
Информатор - мај, 2009
Тука може да го преземете петтиот број на организацискиот информатор „Поглед одвнатре“.

2008

Информатор - декември, 2008
Тука може да го преземете четвртиот број на организацискиот информатор „Поглед одвнатре“.
Информатор - јули, 2008
Тука може да го преземете третиот број на организацискиот информатор „Поглед одвнатре“.
Информатор - март, 2008
Тука може да го преземете вториот број на организацискиот информатор „Поглед одвнатре“.
Информатор - јануари, 2008
Превземете го првиот број на организацискиот информатор „Поглед одвнатре“.

2006

лого на еаспд
ЕАСПД
Отворете ги прозорците е членка на Европската асоцијација на сервисни служби за лица (ЕАСПД) со попреченост од 2006 година.

Pages