Languages

27/04/2016

Денес, Отворете ги прозорците во партнерство со Конект, одржа настан беше на кој беше најавен повикот за учество на 120 лица со попреченост на...

насловна на извештајот
26/04/2016
На 26 април се одржаа седници на Управниот одбор и Собранието на Отворете ги прозорците, на кои се разгледуваа извештајот за 2015...
презентација пред студентите
23/03/2016
Во март, триесетина студенти од студиите по логопдија, при Медицинскиот факултет во Скопје го посетија Центарот за асистивна...
говорниците на настанот
17/03/2016
На 16 март, во хотел „Порта“, Отворете ги прозорците одржа конференција на тема ИКТ и вработување: потреба и можности. Конференцијата имаше цел да ја...
групна работа на учениците
15/03/2016
На 14 март, Отворете ги прозорците во соработка со Дирекцијата за заштита на личните податоци, одржа инклузивна работилница на тема: Безбедност на...
лого на кампањата
14/03/2016
Отворете ги прозорците, ги повикува граѓаните на цела Македонија да се вклучат во европската кампања: Недела на дигитално вклучување (Get online Week...